banner01

הצטרפו אלי!

כדי שנוכל להביא את העוצמה לקדימה-צורן, אני צריכה את העזרה של כל אחד ואחת מכם. כל אחד יכול להצטרף ולתרום בדרך שלו:

רוצה להצטרף כתומך? נשמח שתמלא את הפרטים בטופס↓

שדה חובה
שדה חובה
כתובת אימייל אינה תקינה
שדה זה הוא חובה.
שדה חובה

אני מוקפת באנשים ופעילים אשר פועלים בהתנדבות למען עתיד טוב יותר לקדימה-צורן.
כל תרומה ותמיכה יסייעו.


דרכים לתרומה-
שיק לפקודת 'קרן גרין בנאמנות על רשימת עוצמה לקדימה צורן'
או
העברה בנקאית, פרטי חשבון:
בנק לאומי, סניף 946 כפר סבא
ח"ן 43457579
ע"ש 'קרן גרין בנאמנות על רשימת עוצמה לקדימה צורן'
יש להוסיף פרטי התורם- שם מלא+ ת.ז+ כתובת

ניתן לקבל קבלה (זו תרומה שאינה מוכרת לצורכי מס)

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם יוסי טטנבוים-
050-2710992


*תרומות תתקבלנה רק מאנשים פרטיים שהינם אזרחי ישראל.
*לא תתקבלנה תרומות בשם תאגיד או מטעמו.
*סכום התרומה המרבי לכל משק בית עבור התקופה שבין בחירות 2013 לבחירות 2018 הוא 5,000 ש"ח.
*שמות התורמים יתפרסמו באתר מבקר המדינה במסגרת המידע הנמסר לציבור על הבחירות המקומיות.

"אם אתה רוצה ללכת מהר, לך לבד
אם אתה רוצה ללכת רחוק, לך ביחד"
פתגם אפריקאי

יום
שעה
דקה
שניה

קרן גרין - מנהיגה עם עוצמה לקדימה צורן